Despre noi     Lista analize     Parerea dv.     Rezultate     Contact
Chestionar de satisfacţie     Statistică chestionare    

Părerea dumneavoastră

Pentru ca Dumneavoastră să fiţi mai mulţumiţi de serviciile noastre, noi am început să lucrăm în conformitate cu sistemul de management al calitatii SR EN ISO 15189:2007. În această idee, vă rugăm respectuos să completaţi chestionarul de satisfactţie cu sugestiile si comentariile Dumneavoastră referitoare la colaborarea noastră sau să participaţi la forumul paginii noatre.

Pentru mai multe detalii consultaţi submeniurile aferente.

Mulţumim pentru participare